Privérondleiding klooster zusters Birgittinessen

15.00

Privérondleiding 
De deuren worden van abdij Maria Hart worden exclusief geopend voor uw groepsbezoek. De abdij werd gesticht in 1442 en in 1843 werd het klooster betrokken door de (slot)zusters Birgittinessen die er inmiddels 180 jaar onafgebroken bidden, leven en wonen.
De zusters Birgittinessen hebben nu als missie het apostolaat van de oecumenische gastvrijheid. Dat betekent eigenlijk dat je mensen van verschillende geloofsovertuigingen welkom heet en hen een veilige en gastvrije plek biedt. Het gaat erom dat je openstaat voor anderen, ongeacht hun religieuze achtergrond, en hen met respect en vriendelijkheid behandelt. Het draait om het bevorderen van onderling begrip en samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen.

30 op voorraad

Artikelnummer: Groepsrondleiding abdij Maria Hart Categorie:

Beschrijving

Rondleiding abdij Maria-Hart van de zusters Birgittinessen

Graaf Jacob I van Horne (1477-1488) verleent in 1441 aan enkele religieuzen toestemming om zich in Weert te vestigen. Drie jonge vrouwen -vermoedelijk Begijnen- stichten omstreeks 1442 abdij Maria Wijngaard. In 1446 beperkt graaf Jacob de groei van het klooster. Maximaal 60 zusters zijn toegestaan en men mag geen grond meer verwerven in de stad Weert omdat de groei van het klooster de verdere ontwikkeling van de stad belemmert. In 1450 sloten de zusters zich aan bij de kloosterorde van de heilige Augustinus.; Augustijner Koorvrouwen ook wel Reguliere Kanunnikessen genoemd.

In 1525 legt graaf Jacob III van Horne (1480-1531) de eerste steen voor een nieuwe grote kloosterkerk gesitueerd achter de Martinuskerk. Zijn zus Gravin Amelia van Horne was priorin van abdij Maria Hart, zij trad in 1507 in en overleed -als laatste wettige afstammeling van Horne- in 1562. Het klooster werd in de Franse tijd in 1797 opgeheven en de kloosterlingen verjaagd. De abdij wordt verkocht en er worden door Antoon en Maria Catharina Remmen-van Es vijf woonhuizen van gemaakt. De stadsboerderij aan de rechterzijde wordt gekocht en bewoond door de familie Frencken. In 1836 werd de inmiddels vervallen stiftkerk door de familie Remmen – Van Es afgebroken. De fundamenten zijn nog aanwezig zo bleek uit recent grondradaronderzoek.

In 1843 komen vier zusters Birgittinessen per trekschuit aan uit Uden en vestigen zich in het rechterdeel van het voormalige klooster (woonhuis van Frencken) en noemen het abdij Maria Hart. Om de tuin stond en staat nog steeds de oorspronkelijke zware kloostermuur (gevelsteen 1707). Inmiddels wonen en leven de zusters Birgittinessen al meer dan 180 jaar onafgebroken in Weert. Oorspronkelijk waren de zusters werkzaam in het onderwijs. Op 13 oktober 1857 wordt het een slotklooster.  Een slotzuster is een non die in een streng van de buitenwereld afgesloten deel van een klooster leeft. Zij houden zich vooral bezig met het gebed, meditatie en het bijwonen van godsdienstoefeningen als het belangrijkste deel van de dagorde. Zij mochten niet met elkaar praten. De ramen van het klooster zijn geblindeerd en het klooster is ommuurd. Goederen worden het klooster in- en uitgebracht via een soort draaischijf. De bovenkapel is zo ingericht dat de slotzusters ruimtelijk en visueel van de andere gelovigen gescheiden zijn. De communie wordt via een luikje aan de zusters uitgereikt. Slotzusters mochten het kloosterslot niet verlaten.

De rondleiding start in de prachtige kapel die in 1856 werd gebouwd. Daar wordt u ontvangen door zuster Concezione, moeder-overste van de orde die een toelichting geeft op de stichtster van de orde de H. Birgitta en over de H. Moeder Elisabeth Hesselblad (1870-1957). Daarna loopt u door naar de oude ontvangstruimte met het getraliede raam waarachter de slotzusters vroeger 4x per jaar familiebezoek mochten ontvangen. Aansluitende bezoeken we de bovenkapel en de daarnaast gelegen kapittelzaal. In de kapittelzaal (vergaderzaal) van een klooster kwam de hele gemeenschap dagelijks bijeen voor een openbare boetedoening en voor het lezen van een hoofdstuk (chapitre = kapittel) van de leefregels van de H. Augustinus.
Van daaruit gaat u naar de zoldergewelven van de kapel. ‘Bukt hier diep voor uw hoofd, anders een geduchten stoot’ valt er te lezen op een van de zolderdoorgangen. Op een van de andere zolders staan o.a. de hutkoffers van de allereerste zusters nog opgeslagen.
Dan is het tijd voor een mini-pavlova (uit de eigen kloosterkeuken) en een kop koffie. Vervolgens bezoeken we de kloostertuin met een toelichting op het radaronderzoek naar de in 1836 afgebroken ‘Hoogkerk’. Daarna brengen we een bezoek aan de tuin met het kloosterkerkhof en de Lourdesgrot die in 1936 werd aangelegd. Als afsluiting kunt u het gastenverblijf bezichtigen en een flesje huisgemaakte Limoncello of Arancello kopen. 

De opbrengst van de rondleiding gaat geheel naar de restauratie en exploitatie van het klooster.

Duur rondleiding ca. 2 uur inclusief een kopje koffie en een pavlova.
Toegang € 15,- per persoon, reserveren op aanvraag via: reception@birgittinessen.nl
Reserveren uitsluitend voor groepen van minimaal 15 personen.