Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan ten tijde van de levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals deze door onze toeleveranciers wordt geboden.

Desondanks kan het gebeuren dat één van onze producten ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch schade oploopt of dat er per ongeluk een verkeerd product wordt geleverd. Check daarom bij ontvangst van je bestelling de juistheid en de staat van de geleverde producten. Doe dit meteen en als er iets niet is goed gegaan, neem dan tijdig (binnen de termijnen die hierna worden genoemd) contact met ons op onderstaande wijze. We wijzen er op dat er geen sprake van garantie is in de volgende gevallen:

  • De melding van de klacht niet op tijdig wordt gedaan.
  • De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
  • Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  • Gevolgen van terechte klacht
  • Wij kunnen bij een terechte klacht naar eigen keuze het product vervangen, herstellen of u de aankoopprijs inclusief de verzendkosten terugbetalen.

De termijnen voor reclameren zijn:

  • Bij niet- uiterlijke gebreken: consument: binnen 30 dagen en zakelijk klant: binnen 10 dagen
  • Bij uiterlijke gebreken: voor consument en zakelijk klant: onmiddellijk